ANOTACE

Agilní transformace a slon v obýváku

  • Problémy s tradičním řízením, včetně rozpočtování
  • Beyond Budgeting: pozadí a filozofie, 12 principů
  • Společnosti na cestě, příklady jejich fungování
  • Proč agilní společnost potřebuje Beyond Budgeting
  • Rady pro implementaci

Bjarte Bogsnes

Bjarte Bogsnes má za sebou dlouhou mezinárodní kariéru v oblasti financí i lidských zdrojů. Je průkopníkem hnutí Beyond Budgeting a vedl implementaci Beyond Budgeting ve společnosti Equinor (dříve Statoil), největší skandinávské společnosti. V polovině devadesátých let vedl podobnou iniciativu ve společnosti Borealis, jedné ze společností, které model Beyond Budgeting inspirovaly. Pomáhal mnoha dalším společnostem po celém světě, které se na cestu Beyond Budgeting vydaly.
Bjarte je předsedou organizace Beyond Budgeting Roundtable (BBRT). Je populárním mezinárodním řečníkem a lektorem v oblasti Beyond Budgeting a držitelem ocenění Harvard Business Review/McKinsey Management Innovation. Bjarte je autorem knihy „Implementing Beyond Budgeting – Unlocking the Performance Potential“, kde píše o své téměř třicetileté cestě za Beyond Budgeting. Právě vyšla jeho nová kniha „This is Beyond Budgeting – A Guide to more Adaptive and Human Organizations“ s předmluvou Garyho Hamela.