ANOTACE

World Café - 14. 6. 2022

Metoda „World Café“ umožňuje skupinám účastníků sdílet zkušenosti a názory a hledat odpovědi na otázky, které jsou předem definovány. Bude pro vás připraveno 10 tematických stolů, včetně zkušených moderátorů diskuse. Na každou diskusi bude vyčleněný čas v délce 25 minut. Během daného času pro World Café, můžete absolvovat celkem tři diskuse. Cílem metody není za každou cenu dojít k jasným závěrům, cílům nebo plánům. Slouží spíše jako výměna názorů, rozšíření pohledů k daným tématům. 

Stůl číslo 1

Jak budovat organizační demokracii

Rastislav Duriš

Žijeme v demokratické společnosti. Paradoxem je, že mnoho organizací není demokratických. Jak budovat nebo podporovat organizační demokracii?

Stůl číslo 2

Jak z managementu udělat tým

Šimon Vlachynský

Jak zviditelnit managementu společné úkoly a aktivity? Jak z lidí co se cítí „sami“ udělat lidi v týmu? Jak sladit očekávání a aktivity skrz celou firmu a jednotlivé role?

 

Stůl číslo 3

Cesta vaší týmovou / firemní agilní transformací

Jaroslav Procházka

Koučovací hra Edutrea

Stůl číslo 4

Jak moc životaschopné má být vaše MVP?

Jaroslav Mojžíš

Kam se významově posouvá pojem MVP a co znamenají varianty MLP, MSP a další? Co si od toho vlastně slibujeme a jaká je realita? Kudy do toho, čeho se vyvarovat a kudy z toho ven? Samé otázky?! Přidáte se k naší diskusi o diskutované zkratce?

Stůl číslo 5

Technická agilita jako klíčový limitující faktor byznys agility

Michal Donát

Většina diskusí o agilních transformacích se točí kolem toho, jak efektivně provádět discovery a rychle ověřovat obchodní hypotézy. Zapomíná se však na to, že abychom mohli činit jakákoli obchodní rozhodnutí na základě reality (výrobek je k dispozici zákazníkovi), musíme být schopni jej rychle a dobře vyrobit. Jak tedy přistupovat k transformaci organizace, abychom se při výrobě produktů nestřelili do vlastní nohy?

Stůl číslo 6

Otázky na Jurgena Appela

Jurgen Appelo

Zaujala vás přednáška ve které Jurgen představoval nový nástroj unFix pro organizační design? V rámci diskuse se budete moc doptat na vše, co vás k tomuto tématu zajímá.

Stůl číslo 7

Jak nakoupit tým, když nejsem jejich manager

Jiří Zámečník

Téma rozebereme z více úhlů. Možná vás bude i zajímat jak nakoupit tým, když jsem jejich manažer, či obecně jak pracovat s lidmi, aby oni chtěli pracovat se mnou. Proč lidi vlastně spolupracují, jaké mohou být formy spolupráce, jaké jsou jejich hlavní očekávání? Je spolupráce o motivaci, o nutnosti nebo o chladnem kalkulu…? Co můžeme udělat proto, aby tým skvěle fungoval?

Stůl číslo 8

V čem se agile nerozvíjí a kde selháváme

Honza Slavík

Ze slova agilní se stal buzzword, bohužel. Ale to není vina buzzzwordu ani agilu.

Proč nevidíme překážky, přestože o nich víme a proč neumí sáhnout k řešení problému a uchylujeme se k jednoduchému nálepkování a flastrování ran.